اعضای کمیته علمی و سخنرانان کلیدی

 

 
دکتر محمود رضا طهماسب پور استاد یاردانشگاه آزاد

 

 
دکتر محمد بهروزیان نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

 
مهندس فرشاد براتی دبیر اجرایی

 
دکتر مختار اعرابی مدرس دانشگاه

 
دکتر شیرین عباسی مدرس دانشگاه

 
دکتر مهرداد احمدی  عضو هیات علنی دانشگاه آزاد

 
دکتر علی امیری مدرس دانشگاه

 
دکتر محمد رستمی مدرس دانشگاه

 دکتر عظیم سعیدی مدرس دانشگاه

 
دکتر سعید زاهدی مدرس دانشگاه

 
مهندس مجتبی حیدر زاده  مدرس دانشگاه

 
دکتر ایمان هنرمند جهرمی مدرس دانشگاه

 
دکتر امین هنرمند مدرس دانشگاه

 
مهندس محمد اخلاق پور مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

 

صفحه اصلی > هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )
.: هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

هیات علمی و کمیته داوران کنفرانس( سخنرانان کلیدی )

 

دبیر علمی کنفرانس

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%BE%D9%88%D8%B1.pngنام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمودرضا طهماسب پور  

 

مقطع تحصیلی  : دکترای تخصصی

از دانشگاه : مالایا (University of Malaya)
رشته تحصیلی : علوم کامپیوتر و فن آوری

سمت : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و رئیس تحقیق، پژوهش و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنایع پتروشیمی خلیج فارس

رئیس کنفرانسhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمد بهروزیان نژاد

مقطع تحصیلی :دکترا  

رشته تحصیلی : سیستم های نرم افزاری

سمت : عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

نام و نام خانوادگی :آقای فرشاد براتیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9.jpg

سمت : دبیر اجرایی کنفرانس
 مدیرعامل موسسه برگزار کننده کنفرانس

 

http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9.jpgنام و نام خانوادگی :آقای  مختار اعرابی

مقطع تحصیلی :  دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

IMGنام و نام خانوادگی : خانم شيرين عباسي

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری

رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

سمت : كارشناس تحليل و مسئول پايگاه داده هاي سيستم

نام و نام خانوادگی : آقای  مهرداد احمدی کمر پشتی http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت

سمت : استادیار و عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار 

 

نام و نام خانوادگی :آقای  علی امیریhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی : دکترای 

رشته تحصیلی : میکرو و نانو
 سمت : مخترع نویسنده و مدال آور جهانی,مدرس دانشگاه

نام و نام خانوادگی : آقای محمد رستمیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی : دانشجوی دکترای

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد - اصفهان

نام و نام خانوادگی : آقای عظیم سعیدیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک- تدیل انرژی

سمت : مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

نام و نام خانوادگی : آقای سعید زاهدیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی : دکترا

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

سمت : مدرس دانشگاه های گیلان

نام و نام خانوادگی :آقای  محمدرضا جنتی اسکوئیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی برق - قدرت

سمت :  مدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نام و نام خانوادگی :آقای  ایمان هنرمند جهرمیhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

سمت :  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

 

 

نام و نام خانوادگی :خانم ریحانه خورسند

مقطع تحصیلی :  دکتری

رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار

سمت : عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد اصفهان

 

نام و نام خانوادگی :آقای  امین  هنرمند http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : مهندسی برق - الکترونیک

سمت :  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

 

 نام و نام خانوادگی :آقای  مجتبی حیدر زاده  قره ورنhttp://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : برق کنترل

سمت :  مدرس دانشگاه

 

  نام و نام خانوادگی :آقای  محمد اخلاق پور http://dmeconf.ir/editor_file/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C.JPG

مقطع تحصیلی :  کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

سمت :  مدیریت آموزشگاه فنی وحرفه ای علم و فناوری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان